ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วราพร วันไชยธนาวงศ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วราพร วันไชยธนาวงศ์.
 ชื่อเรื่อง 
การให้บริการสุขภาพที่บ้าน = Home Health Care/วราพร วันไชยธนาวงศ์.
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. ม.ป.ป.
 เลขเรียก  WY115 ว316ก
 ลักษณะทางกายภาพ  100 หน้า.
 หัวเรื่อง  I.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ II.วราพร วันไชยธนาวงศ์.
 หัวเรื่อง  1.การพยาบาลในเคหสถาน 2.พยาบาล,การให้บริการ 3.สุขภาพ 4.ผู้ป่วย,การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY115 ว316ก  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197834

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.