ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 25 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วิทยา ศรีดามา
ผลการค้นหา เลขเรียก
Ambulatory Medicine 001
   วิทยา ศรีดามา / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB100 ว582a 
Clinical practice guideline 2010
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB100
C641 ล.1 2553 
Clinical practice guideline 2011
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB100
C641 ล.2 2554 
Common Pitfalls in medical practice 001
   วิทยา ศรีดามา / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB100 ว582 2540 
Evidence - base clinical practice guideline ทางอายุรกรรม ..
   วิทยา ศรีดามา / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WB115.03 จ683อ 2548 
Practical Diagnosis tests in Internal Medicince
   วิทยา ศรีดามา / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB115 พ781 2545 
การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
   วิทยา ศรีดามา / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WK810 ว582ก 2545 
การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกาย 001
   วิทยา ศรีดามา / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB290 ก492 2543 
การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย 001
   วิทยา ศรีดามา / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB290 ก492 2547 
การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย/ วิทยา ศรีดามา,บรรณาธิการ  มี review
   วิทยา ศรีดามา.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 43 ไอเทม)
WB 290 ก524 2551. 
ตำราอายุรศาสตร์ 3/บรรณาธิการโดย วิทยา ศรีดามา
   วิทยา ศรีดามา
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 23 ไอเทม)
WB115 ว582ต ล.3 2550 
ตำราอายุรศาสตร์ 4 : โรคทางเดินอาหารและโรคตับ โรคหัวใจและ..
   วิทยา ศรีดามา, รศ.นพ., บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 25 ไอเทม)
WB115 ว582ต ล.4 2550. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/25 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.