ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคเบาหวาน
   สกลสุภา อภิชัจบุญโชค / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://library.bcnkk.ac.th/ULI..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY159 ส116ก 2562 
การพยาบาลมารดาหลังคลอด
   อุดมวรรณ วันศรี / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การพยาบาลมารดาหลังคลอด.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://library.bcnkk.ac.th/ULI..]
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY157 อ794ก 2562 
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาล สำหรับผู้ที่มีปั..
   อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การสร้างสัมพันธภาพ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://library.bcnkk.ac.th/ULI..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160 อ158ก 2562 
กึ่งศตวรรษ เกียรติก้องเกริกไกร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพ..
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์.
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY19 ว585ก 2548 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม/ พัทยา แก้วสาร  มี review
   พัทยา แก้วสาร / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QH541 พ548ค 2556 
พฤติกรรมการใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภ..
   นวลใย พิศชาติ...[และคนอื่นๆ]. / 2539
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY152 พ460 2539 
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นแหล่งฝ..
   บุญชัย ภาละกาล. / 2553
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY 16 บ426ก 2553. 
รายงานการวิจัยเรื่อง การรับรู้ต่อสวัสดิการของนักศึกษาหลักสูต..
   มนชยา ปิ่นทอง. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WA 300 ม144ก 2553. 
รายงานวิจัยเรื่อง รายงานการประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรผู้บร..
    / 2539
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WA 546.1 ก962ร 2539. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.