ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 16 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวิ..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 105 ว712ก 2552. 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อกา..
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WG25 ก451 2556 
การประเมินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการการแพทย์/ วิโรจน์ ไววานิช..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QY 25 ว712ก 2552. 
การแปลผลและจัดการค่าวิกฤติทางห้องปฏิบัติการทางเวชบำบัดวิกฤตห..
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WX218
ว712 2555 
กินเป็น เรียนเก่ง./ วิโรจน์ ไววานิชกิจ  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QU 145 ว711ก 2553 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ จ..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY25 ว711ค 2551 
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการด้านกุมารเวชศ..
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS420 ว712 2555 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะเลือด 001  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QY400 ก712 2547 
ที่รักเมื่อไหร่เราจะเลิกกินยาพิษ  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QU145 ว711ท 2553 
บทบาทของพยาบาลในงานด้านการชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ/วิโรจน..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY100.4 ว711บ 2551 
หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสูติศาสตร์ สำหรับพยาบาล แพทย..
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ. / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WQ202 ว712 2555 
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกา..
    / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้สูงอายุ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY 152 ห321 ล.1 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/16 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.