ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 295 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระบรมราชชนก
ผลการค้นหา เลขเรียก
90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี : การแสดงผลงาน นวัต..
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
อ HQ 614 ส691ก 2552 
Didactic strategies : Lead by example
   เฟื่องฟ้า นรพัลลภ...[และคนอื่นๆ]. / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY18 ฟ733d 2558 
English for nursing and health care students : student book
   ซวอตซ์, ปีเตอร์ ซี / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
PE1116.N8 ซ114e 2555 
English for nursing and health care students : teachers book..
   ซวอตช์, ปีเตอร์ ซี / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1116.N8 ซ114et 2555 
English for nursing and health care students : workbook/Pete..
   ซวอตช์, ปีเตอร์ ซี. / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1116.N8 ซ114ew 2555 
Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Developmen..
   สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
อ. WZ23 ส181P 2552. 
กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน
   พรฤดี นิธิรัตน์ / 2559
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลชุมชน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การดูแลสุขภาพชุมชน.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY106 พ276ก 2559 
กายวิภาคศาสตร์
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QS4 กค435 2557 
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การคิดอย่างเป็นระบบ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
LB1590.3 ม111ก 2556 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผล สำหรับพยาบาลเว..  มี review
   จิดาภา เรือนใจมั่น / 2557
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
QY 25 จ391ก 2557 
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด = Human response tostress
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM172
พ172ก 2552 
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด= Human response to stress
   พจนา ปิยะปกรณ์ / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM172 พ172ก 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [25]   [แสดง 12/295 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.