ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ โพธิบัติ.
ผลการค้นหา เลขเรียก
การป้องกันและแก้ไขปัยหาโรคเอดส์ในวัยรุ่นโดยใช้รูปแบบการประเม..
   สมพงษ์ โพธิบัติ. / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503 ส263ก 2550 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในวั..
   สมพงษ์ โพธิบัติ. / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WC 503 ส263ก 2550. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.