ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-616-22-3346-3
 ผู้แต่ง  สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
 ชื่อเรื่อง 
การดูแลแผลฝีเย็บในระยะคลอดและหลังคลอด/ สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Perineal care during childirth and postpartum period
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
 เลขเรียก  WQ 400 ส344ก 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-จ,154 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
 หมายเหตุ  ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; ลำดับที่ 84
 หัวเรื่อง  การคลอด
 หัวเรื่อง  ฝีเย็บ
 หัวเรื่อง  การเย็บ (การแพทย์)
 หัวเรื่อง  การดูแลภายหลังคลอด
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน. ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.1 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
2. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.2 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
3. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.3 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
4. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.4 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
5. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.5 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
6. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.6 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
7. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.7 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
8. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.8 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
9. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.9 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
10. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.10 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
11. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.11 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
12. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.12 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
13. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.13 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
14. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.14 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
15. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.15 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
16. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.16 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
17. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.17 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
18. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.18 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
19. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.19 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
20. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.20 
  
การพยาบาลมารดาทารก On Shelf
  ขอยืม
Note:งบประมาณปี 2558
21. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.21 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 8 เมษายน 2563
  จอง
Note:ปีงบ 59
22. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.22 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบ 59
23. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.23 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบ 59
24. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.24 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบ 59
25. การพยาบาล (ตำราหลัก)
การพยาบาล (ตำราหลัก)
WQ 400 ส344ก 2557 ฉ.25 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบ 59
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 210508

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.