ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สันติสุข โสภณสิริ
ผลการค้นหา เลขเรียก
"หนึ่งในร้อย" ผู้บุกเบิกระบาดวิทยาไทยนายแพทย์สุชาติ เจตนเสน
   สันติสุข โสภณสิริ / 2561
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext หนึ่งในร้อยฯ นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WZ100 ส587ห 2561 
ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย/ สันติสุข โสภณสิริ
   สันติสุข โสภณสิริ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WZ100 ส587ช 2551 
มรดกแห่งภูมิปัญญาด้านโภชนาการและการสาธารณสุขไทย "อมร" สร้างมา
    / 2563
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W 84 ม192 2563 
อัตชีวประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ..
   สันติสุข โสภณสิริ / 2562
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WZ100 อ534 2562 
เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง : ชีวิตและผลงานศาส..
    / 2555
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WZ100 ส918ก 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.