ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 67 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการค้นหา เลขเรียก
ประมวลสาระชุดวิชา นโยบายระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ แนวคิดทฤษฎีทางก..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลชุมชน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY106 ป353 2558 
ประมวลสาระชุดวิชา ระบบสุขภาพและการบริการ หน่วยที่ 1-8= Heal..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546 ม246ปร ล.1 2557 
ประมวลสาระชุดวิชา ระบบสุขภาพและการบริการ หน่วยที่ 9-15= Hea..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546 ม246ปร ล.2 2557 
สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล/ จัดทำโดย อารี ชีวเกษมสุข
   อารี ชีวเกษมสุข / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY105 อ658ส 2560 
สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลแนวคิดและการพัฒนา
   อารี ชีวเกษมสุข
   หนังสือทั่วไป ที่ การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY105
อ658ส 2559 
เอกสารการสอนชุดวิขา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช =..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY160 ม246ก ล.1 2552 
เอกสารการสอนชุดวิชา ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QZ140 พ218 ล.2 2546 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ = Nursi..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY157 กพ492 ล.2 2552 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ = Nursi..  มี review
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 28 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY157 กพ492 ล.3 2554 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ = Nursi..  มี review
    / 2554
   หนังสือทั่วไป,การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 28 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY157 กพ492 ล.2 2554 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY 157 กพ492 2552. 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 20 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 22 ไอเทม)
WY157 กพ492 ล.1 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 12/67 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.