ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลผู้ป่วย:ความหมายและพฤติกรรมของพยาบาล= Caring:meanings..
   ปิญากรณ์ ชุตังกร. / 2538
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY20.5 ป611ก 2538 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical Care Nursi..  มี review
   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 17 ไอเทม)
WY154 ก492 2552 
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วย ซี เอ พี ดี = Nurs..
   สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ342 ส753ก 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.