ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อภิญญา เพียรพิจารณ์.
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือการปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1/อภิญญา เพียรพิจารณ์  มี review
   อภิญญา เพียรพิจารณ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY100 อ253ค ล.1 2552 
คู่มือการปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2/อภิญญา เพียรพิจารณ์  มี review
   อภิญญา เพียรพิจารณ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WY100 อ253ค ล.2 2553 
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1/อภิญญา เพียรพิจารณ์  มี review
   อภิญญา เพียรพิจารณ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY100 อ253ค ล.1 2550 
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2/อภิญญา เพียรพิจารณ์  มี review
   อภิญญา เพียรพิจารณ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WY100 อ253น ล.2 2549 
แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล./ จันทรเพ็ญ สันตวาจา,อภ..
   จันทรเพ็ญ สันตวาจา. / 2551
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY 100 จ272น 2551. 
แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล/ จันทร์เพ็ญ สันตวาจา,อภ..  มี review
   จันทร์เพ็ญ สันตวาจา. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY 100 จ272น 2553. 
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2/อภิญญา เพียรพิจารย์  มี review
   อภิญญา เพียรพิจารณ์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลพื้นฐาน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
WY100 น927 2552 ล.2 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.