ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ทัศนคติของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ต..
   อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และคณะ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY18 อ298ท 2548 
รายงานการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการดูแลสุขภาพชุมชน ..
   อมาวสี อัมพันศิริรัตน์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ. WA 546 อ298ร 
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานะของการพัมนาสู่ตำบลสุขภาวะ ..
   อมาวสี อัมพันศิริรัตน์. / 2554
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WA540 อ298ก 2554 
รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอาย..
   อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และคณะ. / 2549
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ RA อ298 2549 
รายงานวิจัยเรื่อง การดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลต่าง..
   อมาวสี อัมพันศิริรัตน์...[และคนอื่นๆ]. / 2550
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY20.5 อ111ก 2550 
ศึกษาความต้องการการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของชุมชน ..
   อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ / 2548
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WA100 อ294ศ 2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.