ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เบญจมาภรณ์ ชุมแสง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  เบญจมาภรณ์ ชุมแสง
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี / เบญจมาภรณ์ ชุมแสง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Health behaviors of persons with HIV/aids receivingantiretroviral therapy .
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
 เลขเรียก  วพ WC 503 บ783พ 2553.
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฉ, 108 หน้า; ภาพประกอบ.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ผู้ป่วย--การรักษาด้วยยา
 หัวเรื่อง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การรักษาด้วยยา
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ใหญ่
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC 503 บ783พ 2553.  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 206917

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.