ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เรณู อาจสาลี
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลทางห้องผ่าตัด / เรณู อาจสาลี,บรรณาธิการ 001
   เรณู อาจสาลี,บรรณาธิการ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY162 ก492 2540 
การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด = Perioperative nursing   มี review
   เรณู อาจสาลี / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY161
ร765ก 2553 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด = Rerioperative nursing/เร..  มี review
   เรณู อาจสาลี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY161 ร765ก 2550 
คำศัพท์ การพยาบาลผู้ใหญ่
   เรณู อาจสาลี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY152 ร765ค 2548 
คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่
   เรณู อาจสาลี
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152 ร765ค 2556 
คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่/เรณู อาจสาลี  มี review
   เรณู อาจสาลี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 10 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 11 ไอเทม)
WY152 ร765ค 2552 
ชีวเคมี 1750 คำถามและตำตอบ 001 การพยาบาลทางห้องผ่าตัด / เรณู..
   ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ เรณู อาจสาลี,บรรณาธิการ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QH345 ป422ช WY162 ก492 2540 
เทคนิคการพยาบาลทางห้องผ่าตัด/ เรณู อาจสาลี 001
   เรณู อาจสาลี / 2525
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY162 ร765ท 2525 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.