ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง แก้วจิต มากปาน
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในด้านการบริหารตนและด้านการ..
   แก้วจิต มากปาน.
   งานวิจัย ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ. WA525 ก891ค 2547. 
ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน..
   แก้วจิต มากปาน.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ. W21.5 ก891ป 2548. 
รายงานการวิจัยเรื่อง ..
   แก้วจิต มากปาน / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ HF5549 ก892ค 
รายงานการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ในด้า..
   แก้วจิต มากปาน.
   งานวิจัย ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ HF 5549 ก892ค 2547 
รายงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในด้านการ..
   แก้วจิต มากปาน.
   งานวิจัย ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ. HF5549 ก892ด 2547. 
เอกสารประกอบการสอนวิชาการสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ รหัสวิชาพย..
   แก้วจิต มากปาน / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W64 ก892อ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.