ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 87 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง กระดูก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Orthopaedic trauma
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WE175
O77 2553 
กระดูกพรุน รู้เท่าทันป้องกันได้/ ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
   ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WE250 ฉ235ก 2553 
กระดูกพรุน
   เอื้อมพร สกุลแก้ว,บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WE250 ก111 2549 
กระดูกหักและข้อเคลื่อน= Fracture and Dislocation/ไพรัช ประส..
   ไพรัช ประสงค์จีน.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WE175 พ987ก 2552 
กระดูกหักและข้อเคลื่อนสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป= Fracture and d..
    / 2561
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WE175 ก216 2561 
กระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุด= Fractures and dislocations
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WE 175 ก216 2557 
กายภาพบำบัดในภาวะกระดูกหัก/ สุรศักดิ์ ศรีสุข 001
   สุรศักดิ์ ศรีสุข / 2529
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WE175 ส854ก 2529 
กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม = Physical Therapy in Cervical Spo..
   รุ่งทิพย์ พันธุเมธากุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WE 725 ร622ก 2552. 
กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม =Physical Therapy in Corvical Spon..
   รุ่งทิพย์ พันธุเมธากุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WE725 ร622ก 2551 
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก./ เกล็ดแก้ว..
   เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WE101 ก768ก 2554 
การดูแลรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนแบบองค์รวม 1= Holis..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WE250 ก451 ล.1 2558 
การดูแลรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนแบบองค์รวม 2= Holis..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WE250 ก451 ล.2 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 [8]   [แสดง 12/87 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.