ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 25 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ตำราการพยาบาลเด็ก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Maternal & Child Health Nursing : care of the Child bearing ..
   Pillitteri,Adele.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157.3 P641m 2010 
Maternal - Child nursing/Emily Slone Mckinney...[et al]
   Mckinney Slone,Emily...[et al].
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157.3 M4253 2009 
Pediatric Oncology Nursing /Deborah. Tomlinson, Nancy E. Kline
   Tomlinson, Deborah. / 2010
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 100 T655P 2010 
Principles and practice of pediatric mechanicalventilation /..
   รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ / 2554
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS280 ร656 2554 
การจัดการอาการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว= ..
   พูลสุข ศิริพูล / 2554
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WH250
พ871ก 2554 
การพยาบาลทารกแรกเกิด   มี review
   กนกวรรณ ฉันธนะมงคล / 2556
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 19 ไอเทม)
WY159
ก125ก 2556 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1/ บรรณาธิการ,พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา  มี review
    / 2556
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 24 พร้อมให้บริการ และ 6 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.1 2556 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง) : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที..
    / 2561
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.2 2561 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)/ บรรณาธิการ,พรทิพย์ ศิริ..  มี review
    / 2556
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY 159 ก492 ล.2 2556 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)/ บรรณาธิการ,พรทิพย์ ศิริ..  มี review
    / 2555
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 15 พร้อมให้บริการ และ 5 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.2 2555 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง) : โรคติดเชื้อ ความผิดปกต..
    / 2560
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WY 159 ก492 ล.3 2560 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)./ พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒ..  มี review
    / 2555
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
WY159 ก492 ล.3 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/25 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.