ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สารน้ำในร่างกายผิดปกติ
ผลการค้นหา เลขเรียก
Fluid, electrolytes and acid-base disorders/ บรรณาธิการ,พงศธ..  มี review
    / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WJ300 F646 2555 
ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบบ่อย= Common electrolyte dis..
   กิตติ์รวี กฤษฎิ์เมธาภาคย์ / 2560
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QU105 ก674ค 2560 
สารน้ำในร่างกาย= Body fluids
   สาวิตรี เจียมพานิชยกุล...[และคนอื่นๆ] / 2558
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QU145 ส687ส 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.