ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 144 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เด็ก การพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก (CDMH)/ สถ..
   วารสารเย็บเล่ม ที่ วารสาร(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

SERIALS [2555] 
วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก (CDMH)/ สถ..
   วารสารเย็บเล่ม ที่ วารสาร(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

SERIALS [2556] 
Advanced Pediatric Critical Care Nursing/บรรณาธิการ สุถ..
   สุภารัตน์ ไวยชีตา.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS200 ส837 2551 
Case study in Pediatric endocrinology 001
   สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS330 ค784 2547 
Clinical pearls in ambulatory pediatrics/ บรรณาธิการ,ประไพพิ..
    / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS 100 C641 2555 
Intensive reviews in pediatrics 001
   ปกิต วิชยานนท์ / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS200 I61 2547 
Maternal & Child Health Nursing : care of the Child bearing ..
   Pillitteri,Adele.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157.3 P641m 2010 
Maternal - Child nursing/Emily Slone Mckinney...[et al]
   Mckinney Slone,Emily...[et al].
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157.3 M4253 2009 
Pediatric critical care : the essentials
    / 2558
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS366 P371 2557 
Pediatric Oncology Nursing /Deborah. Tomlinson, Nancy E. Kline
   Tomlinson, Deborah. / 2010
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 100 T655P 2010 
Principles and practice of pediatric mechanicalventilation /..
   รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ / 2554
   การพยาบาล (ตำราหลัก),หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS280 ร656 2554 
Update on pediatric infectious diseases 2013/ บรรณาธิการ,พิร..
    / 2556
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC100 U66 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [12]   [แสดง 12/144 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.