ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โภชนาการ ศัพท์บัญญัติ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-616-53-8099-7
 ผู้แต่ง  นิธิยา รัตนาปนนท์
 ชื่อเรื่อง 
ศัพท์วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/ นิธิยา รัตนาปนนท์,วิบูลย์ รัตนาปนนท์.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
 เลขเรียก  QU 15 น614ศ 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  370 หน้า.
 หัวเรื่อง  วิทยาศาสตร์การอาหาร --ศัพท์บัญญัติ
 หัวเรื่อง  โภชนาการ --ศัพท์บัญญัติ
 ผู้แต่งร่วม  วิบูลย์ รัตนาปนนท์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
QU 15 น614ศ 2556  
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
2.
QU 15 น614ศ 2556 ฉ.2 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
3.
QU 15 น614ศ 2556 ฉ.3 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
4.
QU 15 น614ศ 2556 ฉ.4 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
5.
QU 15 น614ศ 2556 ฉ.5 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
6.
QU 15 น614ศ 2556 ฉ.6 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
7.
QU 15 น614ศ 2556 ฉ.7 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
8.
QU 15 น614ศ 2556 ฉ.8 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
9.
QU 15 น614ศ 2556 ฉ.9 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
10.
QU 15 น614ศ 2556 ฉ.10 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
Note:ปีงบประมาณ 2557
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 209691

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.