ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โภชนาการ ไทย ขอนแก่น
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่โร..
    / 2554
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ QU145 น729 2554 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริโภคอาหารการบริโภคยาเม็ดธาตุเห..
   รัชดา อุยยืนยงค์ / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WH160 ร331 2550 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร..
   อินทิรา แก้วมาตร / 2553
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ QU145 อ743ภ 2553 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่องผลของการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอ..
   ปัทมาพร ภูมิเวียงศรี / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ QU145 ป533ผ 2547 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่องพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก 2-5 ปีด้านโภช..
   วิสาขา ด้วงคำจันทร์ / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WS115 ว778พ 2547 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.