ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โภชนาการ - - วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
ผลของการสร้างอำนาจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและ..
   วาณี โพธิ์นคร ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ / 2548
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ QU145 ว458ผ 
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ..
   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล / 2529
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QU145 ม246ร 
รายงานการวิจัย เรื่องการสำรวจสถานการณ์ การใช้ฉลากโภชนาการของ..
    / 2553
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ QU 145 ส691ร 2553. 
รายงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลโภชนาการเ..
   จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ...[และคนอื่นๆ]. / 2553
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ QU 145 จ651ค 2553. 
รายงานวิจัยเรื่อง ความถูกต้องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลา..
   อารยะ โรจนวาณิชชการ...[และคนอื่นๆ]. / 2553
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ QU 145 อ651 2553. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.