ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ผู้ป่วย การดูแลรักษาในโรงพยาบาล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ศรัญญู ทิพประมวล
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การบริหารโครงการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12 / ศรัญญู ทิพประมวล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: The administrations of HIV/AIDs among the staffs incommunity hospitals of the public health region 12
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
 เลขเรียก  วพ WC503 ศ159ก 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ซ,221 หน้า
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ส.ม.)--สาขาวิชาการบริหารสาธาณสุขบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
 หัวเรื่อง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การดูแลรักษาในโรงพยาบาล
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ผู้ป่วย--การดูแลรักษาในโรงพยาบาล
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลชุมชน--การบริหาร
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC503 ศ159ก 2556  
  
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 209986

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.