ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ผู้ป่วย การพยาบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ละม่อม ไชยสิริ
 ชื่อเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์กลวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยแรงงานที่ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ / ละม่อม ไชยสิริ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Community participation in analyzing strategies to enhancethe quality of life of working - age people with HIV/AIDS
 พิมพ์ลักษณ์  2553
 เลขเรียก  วพ WC503 ล173 2553
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ซ, 113, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
 หัวเรื่อง  คุณภาพชีวิต--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ผู้ป่วย--การพยาบาล--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การพยาบาล--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอนามัยชุมชน
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC503 ล173 2553  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 208871

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.