ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ผู้ป่วย ความสัมพันธ์ในครอบครัว

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ชุตินันท์ โคตรทัศน์
 ชื่อเรื่อง 
ทุนทางสังคมในการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวของศูนย์สุขภาพชุมชน / ชุตินันท์ โคตรทัศน์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Social capital for caring HIV/Aids and their families inprimary care unit
 พิมพ์ลักษณ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ขอนแก่น, 2551
 เลขเรียก  วพ WC503 ช616ท 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฉ, 199, [1] หน้า
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
 หัวเรื่อง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การดูแล
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ผู้ป่วย--การดูแล
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ผู้ป่วย--ความสัมพันธ์ในครอบครัว
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC503 ช616ท 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC503 ช616ท 2551 ฉ.2 
  
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 206980

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.