ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ผู้ป่วย ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  นิตยา กออิสรานุภาพ
 ชื่อเรื่อง 
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบชายแดนแม่น้ำโขง / นิตยา กออิสรานุภาพ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Health behaviors of person with HIV/AIDS receivingantiretroviral therapy at a public hospital in the Northeast Region of Thailand border along the Mekong river
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WC503 น577พ 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ญ, 141, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 หัวเรื่อง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--สุขภาพและอนามัย--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ผู้ป่วย--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมสุขภาพ--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 หัวเรื่อง  สารต้านไวรัส--ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ใหญ่
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC503 น577พ 2554  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 208861

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.