ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ในวัยรุ่น การป้องกัน
ผลการค้นหา เลขเรียก
การป้องกันและแก้ไขปัยหาโรคเอดส์ในวัยรุ่นโดยใช้รูปแบบการประเม..
   สมพงษ์ โพธิบัติ. / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503 ส263ก 2550 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในวั..
   สมพงษ์ โพธิบัติ. / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WC 503 ส263ก 2550. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่องการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตร่วมกับทฤษฎี..
   วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์ / 2552
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503 ว378ก 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.