ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ไทย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การเร่งขยายและยกระดับงานป้องกันเอดส์ เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน..
   วิชัย โชควิวัฒน์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ. WC 140 ว539ก 2552.. 
การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรค ..
   สถาบันการแพทย์แผนไทย / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB50 ส181ก 
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต..
   นิตยา กออิสรานุภาพ / 2554
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503
น577พ 2554 
รวบรวมและวิเคราะห์ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเทศไทย ..
   กลุ่มงานวิชาการ กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ Z6664.A27 ร154 2536-40 
รายงานค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2..
   ชาฮีดา วิริยาทร / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext รายงานค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านเอดส์.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC503 ช527ร 2558 
รายงานวิจัยนำร่อง การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเพื่อสำรวจการต..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC503 ร451 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในวั..
   สมพงษ์ โพธิบัติ. / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WC 503 ส263ก 2550. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคเอดส์..
   พูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503.6 พ862ก 2550 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่องการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตร่วมกับทฤษฎี..
   วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์ / 2552
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503 ว378ก 2552 
เภสัชกรยิปซี = Shining black star/ กฤษณา ไกรสินธุ์
   กฤษณา ไกรสินธุ์ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WZ112.5.P4 ก282ภ 2553 
เอชไอวีและพยาธิกำเนิดโรคเอดส์ = HIV and the pathogenesisof A..
   เลวี, เจย์ เอ. / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC503 L668อ 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.