ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ไทย การป้องกันและควบคุม
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานวิจัยนำร่อง การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเพื่อสำรวจการต..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC503 ร451 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในวั..
   สมพงษ์ โพธิบัติ. / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WC 503 ส263ก 2550. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคเอดส์..
   พูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503.6 พ862ก 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.