ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ไทย ขอนแก่น การป้องกัน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่องการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น / วัชรพล เถาว์พันธ์ เถาว์พันธ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  An application of life skills and self-efficacy theory forpreventive behavior of AIDS among male students grade 8 inPhon District, Khon Kaen Province
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
 เลขเรียก  วพ WC503 ว378ก 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ญ, 163 หน้า: ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ส.ม.)--สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ในวัยรุ่น--การป้องกัน
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ไทย--ขอนแก่น--การป้องกัน
 หัวเรื่อง  สุขศึกษา--ในวัยรุ่น
 หัวเรื่อง  การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง--ในวัยรุ่น
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC503 ว378ก 2552  
  
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 209248

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.