ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ไทย สถานบริการสุขภาพ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิจัยนำร่อง การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเพื่อสำรวจการตีตราและการเลือกปฏิบัติประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์ในสถานบริการสุขภาพของประเทศไทย/ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การสำรวจการตีตราและการเลือกปฏิบัติประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์ในสถานบริการสุขภาพของประเทศไทย
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข, 2557
 เลขเรียก  WC503 ร451 2557
 ลักษณะทางกายภาพ  x,165 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ไทย--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ไทย--สถานบริการสุขภาพ
 หัวเรื่อง  วิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (RIHES)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่. กลุ่มงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักอนามัย. วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. กองควบคุมโรคเอดส์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WC503 ร451 2557  
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WC503 ร451 2557 ฉ.2 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 211761

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.