ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ ไทย อุดรธานี การป้องกันและควบคุม

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  พูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี / พูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Potential development in AIDS prevention of secondaryschool students by AIC technique : case study of secondary Schol in Udon Thani province
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
 เลขเรียก  วพ WC503.6 พ862ก 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฉ, 151 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ส.ม.)--สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์--ไทย--อุดรธานี--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  นักเรียนมัธยมศึกษา--โรค--ไทย--อุดรธานี--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC503.6 พ862ก 2550  
  
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 209386

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.