ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ในเด็ก การพยาบาล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ปุณณภา ศรีเมือง
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล / ปุณณภา ศรีเมือง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Caring in school-age children with HIV / AIDS at home bycargiver
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 เลขเรียก  วพ WC503 ป659 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฌ, 161 หน้า.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็กบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์ในเด็ก--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การดูแลและสุขวิทยา
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WC503 ป659 2554  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 208901

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.