ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคไม่ติดต่อ การป้องกันและควบคุม
ผลการค้นหา เลขเรียก
การขยายผลมาตราการการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ : ต้องมีค่า..
    / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA110 ส691ก 2559 
การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุม..
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QU145
ก451 2561 
การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข..
   ถาวร มาต้น / 2557
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การป้องควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA110
ถ331ก 2559 
การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงโดยยึดชุมชน..
   อังคณา อึ้งปิติมานะ / 2554
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WA100
อ491 2554 
ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ
    / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นนวนิยาย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรคฯ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WC100 ร228 2559 
รายงานประจำปี 2559 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
    / 2559
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ W2.JT3 ก169ร 2559 
รายงานประจำปี 2560 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธ..
    / 2560
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext รายงานประจำปี สำนักโรคไม่ติดต่อ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ W2.JT3 ก169ร 2560 
รายงานประจำปี 2561 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธ..
    / 2561
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ W2.JT3 ก169ร 2561 
แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับเจ้าหน้..
   สุวิภา นิตยางกูร...[และคนอื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC100 ส882น 2552 
แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภูมิภาคเอเซ..
    / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA110 ส691ผ 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.