ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคไม่ติดต่อ การป้องกันและควบคุม การมีส่วนร่วมของประชาชน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อังคณา อึ้งปิติมานะ
 ชื่อเรื่อง 
การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงโดยยึดชุมชนเป็นฐานและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม / อังคณา อึ้งปิติมานะ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Prevention and control for risk non-communicable diseasegroup by using community beaed intervention approach with the protection motivation theory and social support
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WA100 อ491 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฌ, 203, [1] หน้า
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ส.ม.)--สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 หัวเรื่อง  โรคไม่ติดต่อ--การป้องกันและควบคุม--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WA100 อ491 2554  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 208909

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.