ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรงพยาบาล - - การรับและจำหน่ายผู้ป่วย - - ไทย - - ร้อยเอ็ด
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผ..
   สุภี บริบูรณ์. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WX 158 ส839ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรง..
   ละดาวัลย์ ขุราษี. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WX 158 ล169ก 2547. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.