ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรงพยาบาลชุมชน การบริหาร ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผลการค้นหา เลขเรียก
การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการเป็นผู้ต..
   ธันยลักษณ์ พานิชบำเพ็ญ / 2554
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY105
ธ469 2554 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพย..
   จตุพล พยัฆทา / 2551
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WY 105 จ136ป 2551. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ..
   สมใจ อาจวิชัย / 2549
   วิทยานิพนธ์ ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 154 ส237ป 2549 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.