ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - - ผุ้ป่วย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-666-861-7
 ผู้แต่ง  เนาวรัตน์ ภูมิบุญชู.
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมตรวจผู้ป่วย หอผู้ป่วย มหาวีโร 3 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด./ เนาวรัตน์ ภูมิบุญชู.
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, 2548.
 เลขเรียก  วพ WX 162 น836ก 2548.
 ลักษณะทางกายภาพ  จำนวน 115 หน้า ; ภาพประกอบ.
 หมายเหตุ  รายงานการศึกษาอิสระ(พย.ม.) - - สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - - --ผุ้ป่วย.
 หัวเรื่อง  พยาบาลกับผู้ป่วย - - --ไทย - - --ร้อยเอ็ด.
 หัวเรื่อง  บุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย - - --ไทย - - --ร้อยเอ็ด.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
วพ WY 162 น836ก 2548.  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 206442

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.