ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรงพยาบาลศรีธัญญา
ผลการค้นหา เลขเรียก
113 ปี ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม : 69 ปี โรงพยาบ..
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WZ 100 ว559 2553 
60 ปีศรีธัญญาก้าวพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ 002
   โรงพยาบาลศรีธัญญา
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX100 ศ199 
รายงานประจำปี 2549 โรงพยาบาลศรีธัญญา = Annual Report 2006,HA..
   โรงพยาบาลศรัธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WX28.JT3 ศ199ร 2549 
สูจิบัตร วันที่ระลึก 113 ปี ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพ..
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WZ 100 ว559ส 2553 
แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะและการฟื้นฟูสมรรถนะแนวใหม่
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM30 น927 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.