ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ - - การบริหาร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-666-812-9
 ผู้แต่ง  มลฤดี ประสิทธิ์.
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการบันทึกการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับคุณภาพการบันทึกการพยาบาลของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศรีนครินทร์./ มลฤดี ประสิทธิ์.
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, 2548.
 เลขเรียก  วพ WY 100.5 ม211ค 2548.
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก] - ฉ, 118 หน้า.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์(พย.ม.) - - สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ - - --การบริหาร.
 หัวเรื่อง  หัวหน้าหอผู้ป่วย - - --การทำงาน.
 หัวเรื่อง  การบันทึกการพยาบาล.
 หัวเรื่อง  การบันทึกประวัติผู้ป่วย.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WY 100.5 ม211ค 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ WY 100.5 ม211ค 2548 ฉ.2 
  
ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 206450

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.