ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรงพยาบาลศรีสงคราม - - ประกันคุณภาพ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-666-941-9
 ผู้แต่ง  กิติกร ไชยรินทร์.
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการพยาบาล งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม./ กิติกร ไชยรินทร์.
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, 2548.
 เลขเรียก  วพ WX 153 ก676 2548.
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก] - จ, 65 หน้า.
 หมายเหตุ  รายงานการศึกษาอิสระ(พย.ม.) - - สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลศรีสงคราม - - --ประกันคุณภาพ.
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลศรีสงคราม - - --การควบคุมคุณภาพ.
 หัวเรื่อง  การพยาบาล - - --การควบคุมคุณภาพ.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WX 153 ก676 2548 ฉ.2 
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
วพ WX 153 ก676 2548.  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 206457

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.