ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรพงยาบาลจังหาร - - การบริหาร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-666-146-9
 ผู้แต่ง  ละดาวัลย์ ขุราษี.
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด./ ละดาวัลย์ ขุราษี.
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, 2547.
 เลขเรียก  วพ WX 158 ล169ก 2547.
 ลักษณะทางกายภาพ  จำนวน 117 หน้า; ภาพประกอบ.
 หัวเรื่อง  โรพงยาบาลจังหาร - - --การบริหาร.
 หัวเรื่อง  บริหารการพยาบาลของโรงพยาบาล.
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาล - - --การรับและจำหน่ายผู้ป่วย - - --ไทย - - --ร้อยเอ็ด.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
วพ WX 158 ล169ก 2547  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 206469

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.