ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โลหิตวิทยา สารน้ำเลือด,ธนาคาร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-614-084-1
 ผู้แต่ง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เกี่ยวกับเลือด ธนาคารเลือด ปัสสาวะและสารน้ำ = Hematology, Blood Bank, Urinalysis and Body Fluid หน่วยที่ 1-8 /สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  เลือด
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี มสธ. 2538
 เลขเรียก  WH100 ส747อค 2538
 ครั้งที่พิมพ์  2
 ลักษณะทางกายภาพ  2 เล่ม
 หัวเรื่อง  โลหิตวิทยา สารน้ำเลือด,ธนาคาร
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WH100 ส747อค 2538  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WH100 ส747อค 2538  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
WH100 ส747อค 2538  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
Note:ชั้นเก็บพิเศษ (ติดต่อบรรณารักษ์)
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 192325

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.