ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โลหิตวิทยา หมู่เลือดชื่อเรื่อง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง
 ชื่อเรื่อง 
หมู่เลือดและส่วนประกอบของเลือด/ทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง 001
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2526
 เลขเรียก  WH420 ท370ห 2526
 ลักษณะทางกายภาพ  53 หน้า
 หมายเหตุ  มีเอกสารอ้างอิงและดรรชนีท้ายเล
 หัวเรื่อง  โลหิตวิทยา หมู่เลือดชื่อเรื่อง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WH420 ท370ห 2526  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WH420 ท370ห 2526  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WH420 ท370ห 2526  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WH420 ท370ห 2526  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WH420 ท370ห 2526  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WH420 ท370ห 2526  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WH420 ท370ห 2526  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WH420 ท370ห 2526  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 180500

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.