ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โสตนาสิกซ์ลาริงย์วิทยา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-974-95-1020-3
 ผู้แต่ง  สุภาวดี ประคุณหังสิต.
 ชื่อเรื่อง 
ตำราโสต ศอ นาสิกวิทยา/สุภาวดี ประคุณหังสิต.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  โครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ
 พิมพ์ลักษณ์  2550. กรุงเทพฯ. โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.
 เลขเรียก  WV140 ต3671 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  580 หน้า.
 หมายเหตุ  ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ 1.
 หัวเรื่อง  I.สุภาวดี ประคุณหังสิต,บรรณาธิการ II.คณะแพทยสาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา.
 หัวเรื่อง  หู--โรค
 หัวเรื่อง  คอ--โรค
 หัวเรื่อง  จมูก--โรค
 หัวเรื่อง  โสตนาสิกซ์ลาริงย์วิทยา.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  คณะแพทยสาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WV140 ต3671 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WV140 ต3671 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WV140 ต3671 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WV140 ต3671 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WV140 ต3671 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WV140 ต3671 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WV140 ต3671 2550  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WV140 ต3671 2550 ฉ.8 
  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 199520

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.