ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไขสันหลังบาดเจ็บ ผู้ป่วย การดูแล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ISBN  974-284-618-9
 ผู้แต่ง  ทัศนีย์ แก้วศรี
 ชื่อเรื่อง 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารหน่วยดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น / ทัศนีย์ แก้วศรี
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
 เลขเรียก  วพ WL400 ท364ร 2548
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ช, 157 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  รายงานการศึกษาอิสระ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
 หัวเรื่อง  ไขสันหลังบาดเจ็บ--ผู้ป่วย--การดูแล
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลขอนแก่น--การบริหาร
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ
วพ WL400 ท364ร 2548  
  
อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 209279

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.