ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไขสันหลังบาดเจ็บ ไขสันหลังบาดเจ็บ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง / นลินทิพย์ ตำนานทอง 001
   นลินทิพย์ ตำนานทอง / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WL400 น285ก 
การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง / นลินทิพย์ ตำนานทอง 001 การบาดเจ็บที..
   นลินทิพย์ ตำนานทอง นลินทิพย์ ตำนานทอง / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL400 น285ก WL400 น285ก 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารหน่วยดูแ..
   ทัศนีย์ แก้วศรี / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WL400 ท364ร 2548 
ไขสันหลังบาดเจ็บ
   กิ่งแก้ว ปาจรีย์ / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WL400 ข979 
ไขสันหลังบาดเจ็บ
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WL400 ข979 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.