ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไข้หวัดนก การป้องกันและควบคุม คู่มือ
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนก : สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์แ..
   คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก กระทรวงสาธารณสุข.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WC515 ค695 2548 
คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขไข้หวัดนก
   ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก กระทรวงมหาดไทย(ศปน.มท.)
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC515 น927 2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.