ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไข้หวัดใหญ่
ผลการค้นหา เลขเรียก
"ไข้หวัดใหญ่" โรคที่อาจร้ายกว่าที่คิด/ชิษณุ พันธุ์เจริญ
   ชิษณุ พันธุ์เจริญ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC510 ช543ข 2552 
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมดรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ให..
   ดาวิกา กิ่งเนตร.
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 000193 
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ให..
   ดาริกา กิ่งเนตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC515 ค695 2553 
ภัยหวัด 2009 และโรคติดเชื้ออื่นๆที่ต้องระวัง/พิสุทธิพร ฉ่ำใจ
   พิสุทธพร ฉ่ำใจ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WC510 พ786ภ 2552 
ระบาดบันลือโลก ฉบับพิเศษ 1 = World-shaking outbreaks supplem..
   ประเสริฐ ทองเจริญ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 105 ป419ร ล.1 2553. 
ระบาดบันลือโลก ฉบับพิเศษ 2./ ประเสริฐ ทองเจริญ
   ประเสริฐ ทองเจริญ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA 105 ป491ร 2553. 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกา..
   ยุพาพร อินธิไชย / 2558
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC510 ย413ผ 2558 
เรียนรู้และเข้าใจ "ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไข้หวัดนกและไข้หวัดให..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC515
ร832 2553 
ไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ = Influenza A Virus/ ภาวพันธ์ ภัทรโกศ..
   ภาวพันธ์ ภัทรโกศล, บรรณาธิการ.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WC 510 ข982 2551. 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1 N1) องค์ความรู้จากการเฝ้..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC 510 ข982 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.