ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไข้เลือดออก ชื่อเรื่อง
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง ..
   มานิตย์ ธีระตันติกานนท์ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC534 ม453ร 
ไข้เลือดออก / เรียบเรียงโดยประเสริฐ ทองเจริญ 001
   ประเสริฐ ทองเจริญ / 2520
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC534 ป418ข 2520 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.